08.08.2018. valdes sēdes tēmas.

Valdes sēdes tēmas:

1.Veikto darbu apkopojums 07.2018;
2.Sertifikācijas centrs;
3.Mērniecības likums;
4.Nozares Koncepcija;
5.Reglamentētās profesijas;
6.LGIA ģeodēziskie punkti;
7.Rīgas Ūdens nosacijumi par aku mērīšanu/nemērīšanu;
8.Citi jautājumi.