12.04.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas:
1.  ADTI un datu turētāju izcenojumi.
2.  Cenu aptauja datu turētājiem. Krimulda.
3.  09.03.2017. notikusī sanāksme RŪ.
4.  Anduļa Vāvera iesniegums.
5.  Vēstule no SIA “MaksGeo”.
6.  29.03.2017. MKP sanāksmes atskaite.
6.1.  Plānotie MK noteikumu Nr.1019 grozījumi.
6.2.  Par MK noteikumiem Nr.281
6.3.  Robežu izspraušanas pēc plāna (kadastra), tuvās nākotnes problēmas.
6.4.  “Jaunais” Kadastra likums.
7.  Kadastra likuma grozījumi.
8.  Vēsturiskie mērījumi ar vienfrekvenču GP uztvērēju.
9.  Ģeodēzistu dienas.
10.  ADTI statistika Rīgā 2016
11.  Meža taksācijas dati, eksplikācija, zemes lietošanas veidi saistībā ar MK not.Nr.384. 2.pielikumu (5.3.p.)
12.  Citi jautājumi