14.10.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi:
1)LKĢA dalība LTRK;
2)VZD cenrāža projekts
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40370335;
3)Kadastra un Zemesgrāmatas integrētie pakalpojumi;
4)Atskaite par sertifikācijas darba grupu;
5)Atskaite par ZIP 18.09.2015.sanāksmi;
6)Īsa informācija par edoc;
7)citi jautājumi