14.12.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Gada noslēdzošā valdes sēde notika 14.12.2016.,  Mārupes ielā 20.
Izskatītās tēmas:
1. 09.11.2016. protokola projekta saskaņošana
2. 2014.g. un 2015.g statistikas apkopojums un LKĢA turpmākā darbība
3. Svešu darbu parakstīšana
4. ADTI darbu kvalitāte
5. LKĢA iekšējā kārtība
6  Atskaite par tēmām no iepriekšējās valdes sēdes (ZIP un kamerālā pārzīmēšana).
7. Citi jautājumi