Par LatPos bāzes stacijas “Liepaja1” darbību

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) 2018.gada 22.oktobrī informēja LatPos bāzes staciju lietotājus par to, ka vismaz uz diviem mēnešiem tiks pārtraukta bāzes stacijas “Liepaja 1” darbība, saistībā ar bāzes stacijas atrašanās vietas maiņu. LKĢA sagatavoja un nosūtīja Aģentūras...
More...

valdes sēde 18.10.2018.

Valdes sēdes tēmas: 1.Profesiju standartu aktualizācija; 2.Nozares koncepcija; 3.18.10.2018. VSS pieteikts “Konceptuāls ziņojums “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā”” (VSS-1069); 4.Citi...
More...

Uzaicinājums piedalīties 12.12.2018. sanāksmē

Pirmajā sanāksmē (14.11.2018.), kurā tika apspriests, kā organizēt ziņojuma ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādē’’sagatavošanu, tika nolemts, ka nākošā sanāksme notiks 12.decembrī, plkst.10.00. Tikšanās vieta Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Darba kārtība  otrajai sanāksmei: 1.Darba grupu atskaite par paveikto vēsturiskā apskata...
More...