Mērniecības konsultatīvās padomes (MKP) 16.05.2019.sēde

LKĢA uz MKP sēdi pieteica vairākus nozarei būtiskus jautājumus. LKĢA sniedz informāciju par šo konkrēto jautājumu izskatīšanu un tālāku virzību: Par Mērniecības konsultatīvās padomes (MKP) nolikuma 6.,7.punkta grozījumiem, saistībā ar MKP risināto jautājumu izskatīšanas kārtību un saistībā ar tiem pieņemto...
More...