Īss atskats vēsturē par mērnieku sertifikāciju.

LKĢA sniedz īsu atskatu vēsturē par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieku sertifikāciju (ar klāt pievienotiem dokumentiem, vēstulēm). 2014.gada pavasarī projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138...
More...

Par sertificēto personu pārreģistrēšanos

2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī. Atsaucoties uz minēto informāciju, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība aicina sertificētās personas pārreģistrēties. Lai sertificētām...
More...

Informācija studēt gribētājiem!!!

Gan LLU, gan RTU turpina uzņemšanu brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Sīkāka informācija par LLU programmām šeit.  Papildus uzņemšana notiek arī programmā “Zemes ierīcība un mērniecība”, kurā studenti apgūst zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt...
More...