Mērniecības un ģeodēzijas nozares pilnveides deklarācija

LKĢA vairākus gadus ir apkopojusi Mērniecības nozares viedokļus par nozares attīstību. Ir notikušas vairākas Mērniecības nozares speciālistu tikšanās, semināri un ir izkristlizējusies skaidra ideja par nākotnes scenārijiem Mērniecības nozares attīstībai. Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās šai procesā! Izstrādāts pamatdokuments Mērniecības...
More...

LKĢA valdes sēde 16.septembrī plkst. 14.00

LKĢA valdes sēde notiks 16.09.2020., plkst.14.00, Ģertrūdes ielā 9 – 19, Rīgā, kā arī tiešsaistē vietnē https://video.failiem.lv/b. Informācija par darba kārtības jautājumiem valdes sēdes locekļiem nosūtīta e-pastā. Lūdzam informēt, ja sēdē vēlaties piedalīties...
More...