Apmācību kurss “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem” 4.novembrī

Aicinām apmeklēt LKĢA organizēto profesionālās pilnveides apmācību kursu “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem”. Apmācību kurss norisināsies attālināti, platformā MS Teams un to vadīs A.Veliks Apmācību kurss sniegs priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes...
More...

LKĢA valdes oktobra sēdē izskatītās tēmas

20.oktobrī attālināti, MS Teams platformā, norisinājās LKĢA valdes oktobra sēde, kur tika izskatītas  sekojošas tēmas: LKĢA sadarbība ar VZD un VID par datu apmaiņu mērniecības nozarē nodarbināto personu nodokļu nomaksas izpētei. LKĢA sadarbības memoranda ar LMB projekts, kas nosaka kopīgi...
More...

Mērniecības darbu veikšanai nepieciešamo datu pieprasīšanas kārtība jaunizveidotajos novados

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā šī gada 1.jūlijā, LKĢA lūdza jaunizveidotajām pašvaldībām  sniegt informāciju par:  ADTI aprites kārtību (informācijas pieprasīšana un reģistrēšana u.tml.); apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtību; sarkano līniju u.c. datu pieprasīšanas kārtību mērniecības un projektēšanas darbu veikšanai;...
More...