28.09.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

28.09.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi:

1.10.08.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana
2.Fotofiksāža izpildmērījumu (IM) laikā pie atvērtas tranšejas.
3.Par MK noteikumu Nr.281 55.p.skaidrojumu. Atbilde uz iesniegumu.
4.IM viltošana.
5.Mērniecības uzņēmumu reģistrs-vispārēja diskusija
6.MKP sēdes atskaite
7.Piedalīšanās Latvijas mežu īpašnieku biedrības kopsapulcē
8.Par CLGE semināru
9.Citi jautājumi