Aizritējis praktiskais apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”

20.jūlijā, Jēkabpils novada Kūku pagasta kempingā “Ezerkrasti”, organizējām praktisko apmācību kursu “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”. 

Apmācību kursa laikā tika apskatīta zemes kadastrālajā uzmērīšanā nepieciešamo datu iegūšana, apstrāde un noformēšana atbilstoši spēkā esošajiem un plānotajiem normatīvajiem aktiem.  

Apmācību dalībnieki veica apsekošanas darbus dabā (t.sk. ar bezpilota gaisa kuģi) un aktu noformēšanu gan atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, gan ZKU darba grupā izstrādātajiem grozījumiem.

Apmācības vadīja SIA ”Latīpašums – mērniecības birojs” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis Jānis Dragons un viņa palīdze Krista Kokina.

Apmācībās piedalījās arī Valsts zemes dienesta pārstāvji – Ģenerāldirektores vietnieks reģistru ilgtspējas jautājumos Oskars Gabrusenoks, kā arī Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta pārstāvji, lai gūtu pieredzi izstrādātā normatīva izmantošanai praksē.

Zemāk atrodams SIA “A-GEO” sagatavots video, kurš sniegs ieskatu par apmācību kursa “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z” norisi: