Apmācību kurss “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem” 4.novembrī

Aicinām apmeklēt LKĢA organizēto profesionālās pilnveides apmācību kursu “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem”.

Apmācību kurss norisināsies attālināti, platformā MS Teams un to vadīs A.Veliks

Apmācību kurss sniegs priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem. 

Kursa apakštēmas:

  • Tālizpētē iegūtie izejas dati un to pielietojums derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem.
  • Tilpumu un apjomu aprēķināšana izmantojot tālizpētes datus. 
  • Tālizpētes datu apstrādes programmatūru pārskats.

Ieguvumi:

  • Zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un to kvalitātes pārbaudi.
  • Zināšanas par tālizpētes datu izmantošanu derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem.
  • Priekšstats par tālizpētes datu apstrādes programmatūrām, to iespējām un priekšrocībām.

Dalības maksa:             

EUR 100.00 vienam dalībniekam. 

50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Latvijas Mērnieku biedrības biedriem. 

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā