Apmācību kurss “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 1.oktobrī

Atsākot apmācību sezonu, 1.oktobrī LKĢA turpina ar apmācību kursu sērijas par tālizpētes datu iegūšanu un izmantošanu mērniecībā otro daļu: datu pielietošanu zemes kadastrālajā uzmērīšanā.

Apmācību kurss sniegs priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā. 

Kursa apakštēmas:

  • Tālizpētē iegūtie izejas dati un to pielietojums kadastrālajā uzmērīšanā.
  • Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana izmantojot tālizpētes datus un  to iesniegšana VZD.
  • Tālizpētes datu apstrādes programmatūru pārskats.

Ieguvumi:

  • Zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un to kvalitātes pārbaudi.
  • Zināšanas par tālizpētes datu izmantošanu priekšizpētes un kamerālajos darbos.
  • Zināšanas par LĢIA datu izmantošanu zemes kadastrālajā uzmērīšanā.
  • Priekšstats par tālizpētes datu apstrādes programmatūrām, to iespējām un priekšrocībām.

Kursa apraksts un pieteikšanās LMB portālā: https://lmb.lv/courses/121