Apmācību kurss “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”

2022.gada 19.janvārī LKĢA organizē profesionālās pilnveides apmācības “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.” 

Apmācību kursa pirmajā daļā, Dr.oec., Mg.paed., RSU docentes Ievas Kalves vadībā būs iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu.

Savukārt, kursa otrajā daļā VZD pārstāve VZD Kristīne Kauliņa sniegs padomus par elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu.

Kursa apakštēmas:

 1. Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” apstākļos – būtiskais mainās!
 2. Papīra vai elektroniskie dokumenti? 
  1. vispārējie reglamentējošie normatīvie akti – pārskats;
  1. praktiskie apsvērumi: drošība, ērtums un izmaksas;
  1. rīcība, ja paralēli pastāv gan papīra, gan elektronisko dokumentu plūsmas.
 3. Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem:
  1. e-paraksts Latvijā un pasaulē, kas ir un kas nav e-paraksts;
  1. e-paraksta nesēju veidi;
  1. e-dokumenta formāta izvēle: .edoc vai .PDF – kad kurš ērtāks;
  1. atsevišķu dokumentu un vairāku dokumentu vienlaicīga e-parakstīšana, e-parakstīšanas rīku salīdzinājums;
  1. vairāki e-paraksti vienā dokumentā (ietverot koplietošanu).
 4. Ieskats e-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principos:
  1. e-dokumentu glabāšana – drošība un pieejamība;
  1. glabāšana dažādos nesējos, atbildība.
 5. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana (atbilstoši 01.12.21 grozījumiem Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos).

Ilgums:        4 (četras) stundas.

Maksa:             EUR 90,00 vienam dalībniekam

50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Mērnieku biedrības biedriem. 

Seminārs atbilst 4 akadēmiskajām stundām ĢD, ZKU un ZI sertifikāta veidam.

Semināram iespējams  pieteikties līdz 2022. gada 18.janvārim (ieskaitot) LMB portālā

Papildus informācija par organizatoriskiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: email hidden; JavaScript is required