Aptaujas par CAD platformu lietošanas paradumiem mērniecībā apkopojums

2021.gada novembrī LKĢA, sadarbībā ar SIA “Mikrokods”, veica aptauju ģeodēzijā un mērniecībā sertificēto personu vidū par CAD platformu lietošanas paradumiem mērniecībā un Bentley programmatūras ADTI datnes uzlabojumiem.

Aptaujas mērķis bija gūt priekšstatu par mērniecības programmatūras lietošanas paradumiem mērnieku vidū un uzlabot tās funkcionalitāti. 

Izsakām pateicību visiem, kuri veltīja savu laiku, lai sniegtu atbildes uz dotajiem jautājumiem. Ar savu viedokli, aizpildot anketu, dalījās 57 respondenti. Iegūtā informācija tiks izmantota Bentley programmatūras ADTI datnes uzlabojumiem.

Piedāvājam iepazīties ar saņemto atbilžu apkopojumu par mērniecības programmatūras lietošanas paradumiem: