LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

Aicinājums studēt zemes ierīcību LLU

Latvijas tautsaimniecībā ir pieprasīti speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, īpaši pēdējā laikā. Izmanto iespēju studēt  zemes ierīcību un mērniecību pilna un nepilna laika studijās, jo līdz 24.augustam notiek papildus uzņemšana. Vēl ir brīvas 12...
More...

Š.g. 25.februārī MK sadarbības memorandam pievienojās 33 jaunas nevalstiskās organizācijas, t.sk. LMB un LKĢA

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm – NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība. Memorandu parakstījušo organizāciju...
More...

Noskaidroti uzvarētāji LMB rīkotajās zemledus makšķerēšanas sacensībās

2015. gada 21. februārī noslēdzās jau otrās „LMB mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensības”, šoreiz Alūksnes ezerā „Jaunsētās”. Sacensībās piedalījās 16 dalībnieki. Sīkāk skatīt šeit: http://lmb.lv/lmb-mernieku-zemledus-makskeresanas-sacensibas-2015/ Novēlam LMB turpināt labi iesākto tradīciju, pulcinot kopā kolēģus un interesentus, lai kopā noskaidrotu...
More...

Topogrāfija.lv atzīts par Latvijā labāko atvērto datu risinājumu privātā biznesa sektorā

Karšu pārlūks topogrāfija.lv saņēmis Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) Gada balvu Privātajā sektorā kā „Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā”. Balvu pasniegšanas ceremonija norisinājās ceturtdien, 19. februārī, konferences „Open Europe: Open Data for Open Society” ietvaros. Balvu saņēma projekta izveidotāju, kompāniju...
More...

KOPSAPULCE notiks 11.03.2015.

Ir noslēdzies kārtējais LKĢA atskaites gads. Kā LKĢA veicies kopumā, kas izdarīts, kas būtu jādara nākotnē, to pārrunāsim LKĢA ikgadējā KOPSAPULCĒ, š.g. 11.03., plkst 16.00. Kopsapulces laiks izvēlēts ikmēneša valdes sēdes laikā-otrā mēneša trešdienā. Kopsapulces vieta-Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga....
More...

Grozījumi normatīvajos aktos

Janvārī ir stājušies spēkā normatīvo aktu grozījumi: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, skatīt šeit Konsolidētie noteikumi, skatīt šeit Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, skatīt...
More...