Valdes sēde 13.02.2019.

Valdes sēde notiks 13.02.2019 plkst. 14.00 SIA GEOSTAR telpās, Mārupes ielā 20 Izskatāmās tēmas: 1.Sertifikācijas normatīvu apspriešana. 2.‘’Dronu normatīvs’’ (VSS-82) http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40468941 3.Plānotie darbi pēc nākamā koncepcijas priekšlikumu semināra. Ziņojuma turpmākā virzība. 4.Sadarbības ar LMB memoranda apspriešana un arī parakstīšana. 5.Plānošana: LKGA...
More...

valdes sēde 18.10.2018.

Valdes sēdes tēmas: 1.Profesiju standartu aktualizācija; 2.Nozares koncepcija; 3.18.10.2018. VSS pieteikts “Konceptuāls ziņojums “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā”” (VSS-1069); 4.Citi...
More...

12.09.2018. valdes sēdes tēmas

1.Nozares koncepcija; 2.Iesāktie darbi; 3.VZD Cenrādis par atkārtotu arhīva pieprasīšanu, koplietošanas servitūta problēmas; 4.Rīgas ADTI problēmas; 5.Mājaslapa, facebook; 6.Publiskās vēstules; 7.Plānotā tikšanās ar LLU; 8.Citi...
More...

08.08.2018. valdes sēdes tēmas.

Valdes sēdes tēmas: 1.Veikto darbu apkopojums 07.2018; 2.Sertifikācijas centrs; 3.Mērniecības likums; 4.Nozares Koncepcija; 5.Reglamentētās profesijas; 6.LGIA ģeodēziskie punkti; 7.Rīgas Ūdens nosacijumi par aku mērīšanu/nemērīšanu; 8.Citi...
More...

14.06.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) Personu datu drošība (lektore Agnese Boboviča). 2) 12.05. 2017.  Darba grupas tikšanās par reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu. 3) 13.05. 2017. tikšanās par Eiropas Zemes atskaites sistēmas jaunāko realizāciju. 4) 01.06. 2017. tikšanās ar Valsts kontroli. 5)...
More...

12.04.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.  ADTI un datu turētāju izcenojumi. 2.  Cenu aptauja datu turētājiem. Krimulda. 3.  09.03.2017. notikusī sanāksme RŪ. 4.  Anduļa Vāvera iesniegums. 5.  Vēstule no SIA “MaksGeo”. 6.  29.03.2017. MKP sanāksmes atskaite. 6.1.  Plānotie MK noteikumu Nr.1019 grozījumi. 6.2.  Par MK...
More...

08.02.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.11.01.2017. valdes sēdes protokola projekta saskaņošana 2.Kopsapulce-laiks, vieta, formāts 3.Turpinājām tēmu par datu turētāju izcenojumiem 4.Pazemes tīklu uzrādīšana topo plānā 5.Pierobežnieku uzaicināšana elektroniski 6. MKP tēmas no LKĢA? 7.07.02.2017. paredzēta LĢIA organizētā darba grupas sanāksme par GP bāzes staciju validāciju, atskaite....
More...

11.01.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Janvāra valdes sēde notika 11.01.2016., Mārupes ielā 20. Tēmas: 1. Valdes sēdes 14.12.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2015. nozares statistikas dati. 3. Datu uzturētāju izcenojumi 4. LKĢA iekšējā kārtība. 5. Par arhīviem. 6. No  iepriekšējās valdes sēdes. Par  ADTI noteikumu 39 un 40 punktu 7. Kopsapulce-formāts, laiks, vieta 8. Nozares pārstāvju apbalvojumi 9. Jauna biedra apstiprināšana...
More...