Forums

SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Sadarbojoties Latvijas Mērnieku biedrībai un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijai līguma “Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” ar Sabiedrības Integrācijas fondu ietvaros ir izveidota rakstveida diskusiju platforma elektroniskā vidē (forums).
Forumā ikviens interesents varēs:

  • iepazīties ar aktuāliem jautājumiem mērniecības nozarē;
  • diskutēt savā starpā par mērniecības nozarē aktuāliem jautājumiem;
  • uzdot jautājumus nozarē strādājošiem speciālistiem.

Lai piedalītos forumā, ir nepieciešams reģistrēties.

Atvērt forumu