Profesionālās pilnveides apmācības

LKĢA piedāvāto apmācību kursu mērķis ir nodrošināt ģeodēzijā un mērniecībā sertificēto personu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

LKĢA prioritāte ir organizēt kursus par specifiski mērniecības nozarē aktuāliem jautājumiem, tos sagatavot un vadīt aicinot nozares speciālistus, kā arī nodrošināt saviem biedriem pēc iespējas kvalitatīvākus un izdevīgākus kursus par pieejamāku cenu.

Visi LKĢA izsludinātie kursi  ir apstiprināti ģeodēzistu un mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību komisijā un to apmeklējums tiek ieskaitīts kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā.

Šobrīd izsludinātās pieteikšanās LKĢA organizētajiem kvalifikācijas celšanas kursiem:


Fizisko personu datu aizsardzības prasības mērniecības procesā

Apmācību kurss sniedz zināšanas un praktiskus padomus par fizisko personu datu aizsardzības prasībām un obligātajiem pienākumiem personu datu apstrādē mērniecības procesā.

Kursa norises vieta un laiks: 2021. gada 26.martā, plkst. 10.00 – 14.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Arnis Puksts, Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists.

Kursa maksa: EUR 85,00 + PVN vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Visi aktuālie ikgadējās kvalifikācijas celšanas kursi ģeodēzijā un mērniecībā atrodami šeit.