Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru kopsapulce

2020. gada 19. martā, Rīgā, notiks Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru kopsapulce.