Līksmus vasaras saulgriežus!

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
    No miglas pa smalkai nītij.
    Un rasas zīlēm kā krellēm.
    Iepīsim vasaras savas
    Vasaras Saulgriežu stellēs!
Sildīs seģene dārgā
Košām vasarām austa,
Kad ziemas Saulgriežu baltums
Cels savas plaukstas vēl augstāk.
                                /Gundega Salna/