LKĢA 2022.gada Biedru sapulce

16.septembrī, Rīgas radio un televīzijas torņa skatu laukumā,  aizvadīta LKĢA 2022.gada Biedru sapulce.

Biedru sapulcē piedalījās Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes loceklis E.Taube ar prezentāciju par datu glabāšanu un drošību, kā arī infrastruktūras nākotnes attīstību. 

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore savā prezentācijā informēja par Valsts zemes dienesta attīstības vīziju, tā prioritātēm, BKU procesa pilnveidi un citām aktualitātēm.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve iepazīstināja ar VID veikto mērniecības uzņēmumu analīzi, to darbības rādītājiem no VID skatu punkta, kā arī sadarbību ar LKĢA.

LKĢA valdes loceklis A.Ansbergs, prezentēja apkopotos datus par mērniecības nozarē paveiktajiem darbiem 2021.gadā.

LKĢA biedru sapulces ietvaros tika parakstīta arī sadarbības vienošanās starp LMB un LKĢA, kuras mērķis ir mērniecības nozares attīstība, ilgtspējība, godīgums un profesionalitāte, kas sevī ietver: 

 • Veidot atklātu sadarbību starp abām organizācijām, paaugstinot to līdzdalības efektivitāti nozares politikas plānošanas un realizācijas procesā; 
 • Kopīgi sekmēt mērniecības profesiju prestiža paaugstināšanu; 
 • Paust kopīgu un saskaņotu viedokli publiskajā telpā tiktāl, kamēr LKĢA aktivitātes un viedoklis nav pretrunā ar LMB pārstāvēto biedru interesēm un LMB aktivitātes un viedoklis nav pretrunā ar LKĢA pārstāvēto uzņēmumu interesēm; 
 • Veicināt, lai visas sertificētās personas kļūtu par LMB biedriem un mērniecības uzņēmumi kļūtu par LKĢA biedriem; 
 • Līdzdarboties nozares izglītības un profesionālās pilnveides procesā.  

Tāpat sapulces ietvaros notika LKĢA valdes vēlēšanas, kuru rezultātā tika ievēlēta jauna LKĢA valde sekojošā sastāvā:

 • Mārtiņš Rutkovskis (SIA “GEO Development”)
 • Juris Vītols (SIA”DELTA KOMPĀNIJA”)
 • Aigars Ansbergs (SIA “ĢEODĒZISTS”)
 • Una Krutova (SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”)
 • Māris Ruģelis (SIA “TERRA TOPO”)
 • Jānis Mažrims (SIA “VENTMETRS”)
 • Armands Celms (Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte)

Par LKĢA valdes priekšsēdētāju atkārtoti un vienbalsīgi tika ievēlēts Mārtiņš Rutkovskis.