LKĢA aprīļa valdes sēde

2022.gada 20.aprīlī, MS Teams platformā, norisinājās LKĢA valdes aprīļa sēde un tajā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

 • uzņemts jauns asociētais biedrs – Daugavpils Būvniecības tehnikums. Savstarpējās sadarbības rezultātā plānots pilnveidot tehnikuma studiju programmas, t.sk. nodrošināt prakses vietas studentiem.
 • Nolemts turpmāk normatīvo aktu saskaņošanas procesā izmantot tikai TAP portālu.
 • Atskats uz LKĢA veiktajām un plānotajām sociālajām aktivitātēm mērnieka profesijas popularizēšanai jauniešu vidū.
 • Pārrunāti pasākumi, kas veicami mērniecības nozares konkurētspējas (eksporta) attīstībai. 
 • LKĢA biedru sapulces organizatoriskie jautājumi:
  • šogad plānotas LKĢA valdes vēlēšanas. Saskaņā ar LKĢA statūtiem un Biedrību un nodibinājumu likumu, LKĢA biedru sapulces laikā tiks ievēlēta valde, savukārt no tās vidus – valdes priekšsēdētājs.
  • Izsūtot uzaicinājumu uz biedru sapulci, biedri tiks aicināti izvirzīt savu kandidatūru valdes locekļa amatam vai ieteikt kādu kandidātu. 
  • LKĢA valdes locekļu kandidātiem tiks lūgts nosaukt trīs virzienus, kuros vēlētos attīstīt LKĢA darbību.
  • LKĢA biedru sapulci plānots organizēt 2022.gada 10.jūnijā.
 • Aktualitātes Ministru kabineta noteikumu projektā “Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība”.