LKĢA plāno izveidot īpašu aplikāciju lai popularizētu mērniecības profesiju jauniešu vidū

Mērnieku pieprasījums darba tirgū ir ļoti augsts, un kvalificēti šīs profesijas speciālisti nepieciešami ne tikai jau plaši zināmajā būvniecībā, bet arī lauksaimniecībā, aviācijā, mežsaimniecībā un daudzās citās nozarēs. Tuvojoties jauno studentu uzņemšanai augstskolās, par speciālistu sagatavošanu mērniecībā  jūnija izskaņā diskutēja Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas Mārtiņš Rutkovskis, SIA “Latvijasmernieks.lv” valdes loceklis Rinalds Smilga un LLU pārstāvji. Augstskola Jelgavā ir viena no divām vietām Latvijā, kuru absolvējot jaunajiem speciālistiem ir tiesības kļūt par sertificētiem mērniekiem.

Ik gadu LLU īstenoto studiju programmu “Zemes ierīcība un mērniecība” absolvē aptuveni 15 jauno zemes ierīcības inženieru, kuri ieguvuši bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā un pēc tam ir tiesīgi iegūt mērnieka sertifikātu. Šis skaits ir nepietiekams, lai apmierinātu dažādu nozaru vajadzības, kurās mērnieka darbs ir būtiska ikdienas darba sastāvdaļa. To ne reizi vien ir atzinuši gan mērniecības uzņēmumi, gan valsts pārvalde. Līdz ar to studējošajiem šajā studiju programmā katru gadu tiek piedāvātas valsts finansētas studiju vietas. Turklāt šovasar pirmo reizi tiks atvērtas jaunas studiju programmas bakalaura un maģistra līmenī “Ģeoinformātika un tālizpēte”.

“Pirms 20 gadiem mērnieks varēja uztaisīt robežas, palīdzēja uzbūvēt māju un nokontrolēt, vai tā ir šķība. Tāda bija mūsu un sabiedrības izpratne tajā laikā par mērniecību. Taču pēdējos 10 gados mērniecība ir piedzīvojusi milzīgu lēcienu, jo ienāca attālinātā izpēte ar droniem un satelīta foto, datu apstrāde un modelēšana trīs dimensijās. Mūsu nozare ir pa vidu starp programmēšanu un ģeodēziju un tās vajag kombinēt kopā. Nekad nepazudīs precīzā mērniecība, jo nebūs iespējams līdz milimetriem nomērīt ar telefonu, savukārt arī “tīrs” programmētājs spēs tikai programmēt, bet mērniecības būtību nesapratīs. LLU ar jaunās programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” atvēršanu ir trāpījuši precīzi. Nākotnē darbs mērniecībā būs ļoti daudz un speciālistus mums vajag jau tagad,”  stāsta M. Rutkovskis.

Lai mērniecība attīstītos un spētu konkurēt arī globālajā tirgū, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un produktus, kā arī varētu apmierināt vietējā Latvijas darba tirgus vajadzības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija apzinājusies nepieciešamību stiprināt karjeras izglītību Latvijas skolās un ieinteresēt jauniešus apgūt mērnieka profesiju.

“Mēs kā nozares pārstāvji esam sadzirdējuši universitātes un saprotam, ka kopīgi ir jādomā par gaišāku prātu piesaistīšanu mērniecībā un jāveido izpratne par to jau no 8. klases. Cik daudzi skolēni zina, kas ir mērniecība? Viņi, iespējams, zina no obligātās literatūras Kaudzīšu Mērnieku laikus, taču tas vairs nav darbs, kādu mūsdienās mēs veicam. Ja skolēnam nav vecāku, kas strādā šajā jomā, viņam ir ļoti šaura izpratne, kas tas tāds ir. Protams, tāpat ir arī daudzās citās inženierzinātņu jomās,” problēmu raksturo R. Smilga.

Viņš arī skaidro, ka nozarei nepieciešami cilvēki, kuri ne tikai izpilda normatīvo aktu prasības un ražo vienkāršu standartizētu pakalpojumu, piemēram, robežu uzmērīšanu vai topogrāfisko uzmērīšanu, kas ir ļoti reglamentēta, bet spēj arī radīt jaunu produktu no iegūtajiem mērniecības datiem, tādējādi papildinot daudzas citas nozares. R. Smilga akcentē, ka ir vajadzīgi gan tehniski cilvēki, kuriem patīk mērīt un doties dabā iegūt datus, gan inovatīvie prāti, kas vadīs procesus un attīstīs mērniecību pēc vairākām desmitgadēm.

Līdz ar to asociācija jau šī gada rudenī plāno uzsākt mērniecības profesijas popularizēšanas kampaņu, iesaistot skolu jauniešus izglītojošās aktivitātēs ar īpašas aplikācijas palīdzību. Tā būs pieejama visa mācību gada garumā un būs ērts rīks karjeras pedagogiem un klašu audzinātājiem. Sarunas laikā LLU rektore Irina Pilvere un Vides un būvzinātņu fakultātes dekāns Armands Celms pauda atbalstu asociācijas iniciatīvai un vienojās par turpmāk īstenojamiem darbiem. Plašāka sabiedrība par asociācijas aktivitātēm tiks informēta rudenī.