LKĢA valdes sēde 13.05.2020.

LKĢA valdes sēde notiks 13.05.2020., plkst.14.00, SIA GEOSTAR telpās Mārupes 20, Rīgā.

Informācija par darba kārtības jautājumiem valdes sēdes locekļiem tiks nosūtīta 11.05.2020. līdz 14.00.