LKĢA vienojusies ar VZD par datu nodošanu VID efektīvas nodokļu administrēšanas metodes izstrādei

Šī gada 15.oktobra tikšanās laikā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA)  vienojusies ar Valsts zemes dienestu (VZD) par  informācijas apkopojuma par mērniecības nozares komersantu un sertificēto personu VZD reģistrētajo darbu un to apjomu sagatavošanu. Minētā informācija nepieciešama, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādātu efektīvu nodokļu administrēšanas metodi, kuras mērķis būtu pārbaudīt mērniecības nozarē nodarbināto personu disciplīnu nodokļu nomaksas jomā. VZD sniegtā informācija ļaus  sagrupēt mērniecības nozarē veiktos darbus pēc pakalpojuma veida un izdalot tos ar uzņēmumu iesniegto gada apgrozījumu veikt darbu kopējo apjomu analīzi. 

LKĢA skatījumā, VZD informācijas apkopojumā būtu nepieciešams iekļaut informāciju gan par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbiem (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni), kurus apkopo VZD kā ADTI centrālās datu bāzes uzturētājs, gan arī informācija par VZD reģistrēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

LKĢA uzskata, ka saņemot datus no VZD augstāk minētajā apjomā, VID būs iespēja identificēt katru veikto mērniecības darbu pēc darba nosaukuma vai īpašuma adreses, tāpat pārbaudes gadījumā būs iespēja  pārliecināties par katru mērniecības objektu un izsekot ar to saistītajiem finanšu darījumiem. Minētais datu apjoms ļaus veikt arī statistiskus kopsavilkumu aprēķinus.

LKĢA skatījumā minētās informācijas analīze ir būtiska mērniecības nozares ilgtspējībai, tā nodrošinās  nozarē iesaistītajiem godīgu konkurenci un pilnvērtīgu sociālo nodrošinājumu, tādejādi sakārtojot nozari un ceļot mērnieka profesijas prestižu.

LKĢA kā vienu no galvenajiem mērķiem ir izvirzījusi godīgas konkurences veicināšanu starp Latvijas mērniecības uzņēmumiem, tajā skaitā izaugsmi nodokļu nomaksas jomā.

2020.gada novembrī LKĢA un VID parakstīja vienošanos ar mērķi mazināt mērniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.