10.08.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

Augusta valdes sēde notika 10.08.2016. Izrunātās tēmas: 1.Diskusija un viedokļu apmaiņa par plānoto vienoto VZD papīra dokumentu glabātavu/arhīvu. Sarunā piedalījās VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. 2.08.09.2016. paredzētajā Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē viena no tēmām ir: “Iespējamā zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitātes mežā maiņa...
More...

Sporta spēles 2016 noslēgušās

Ir noslēgušās ikgadējās Mērnieku sporta spēles. Šogad spēles notika “Ķenča zīmē”  Tukuma novada “Sveikuļos” Saliedētākās un stiprākās komandas kopvērtējumā šogad bija: 1. “METO PRO GROUP” 2. “TerraTopo” 3.”Latīpašums”, jeb “Visu ar mēru”   Uzvarētāji pa sporta veidiem: Volejbols: “Latīpašums” Strītbols:...
More...

Mērnieku sporta spēles 2016

Šogad sporta spēles paredzētas 29.-31.jūlijā atpūtas bāzē ‘’Sveikuļi’’, Tukuma novadā. http://www.sveikuli.lv/ Lūgums šos datumus laicīgi rezervēt nozares sportiskajām aktivitātēm....
More...

Noslēdzies jauno mērnieku konkurss

  Š.g. 27.aprīlī noslēdzās nu jau par tradīciju kļuvušais ikgadējais jauno mērnieku konkurss “Vai esi mērnieks Nr.1?”, kas katru gadu pulcē erudītākos studentus no trīs universitātēm, kuras sagatavo jaunos mērniecības speciālistus  – Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas...
More...

Īss atskats vēsturē par sertificēšanu

LKĢA sniedz īsu atskatu vēsturē par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieku sertifikāciju (ar klāt pievienotiem dokumentiem, vēstulēm). 2014.gada pavasarī projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138...
More...

13.04.2016.valdes sēdes tēmas

Jaunās valdes pirmā valdes sēde notiks 13.04.2016. plkst.16.00 Senču ielā 6. Tēmas: 1)LKĢA nākotne un vīzijas. 2)LKĢA pārstāvniecība padomēs un komisijās. 3)Atskaite par pēdējo MKP (02.03.2016.) sanāksmi. 4)LKĢA veidlapas apstiprināšana 5)Sporta spēles 6)Nepadarīto darbu aktualitāte. 7)Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra...
More...

Notikusi ikgadējā LKĢA biedru pilnsapulce

09.03.2016. Rīgā notika ikgadējā LKĢA pilnsapulce. Šī gada galvenais LKĢA biedu uzdevums bija ievēlēt jaunu valdi un jaunu LKĢA valdes priekšsēdētāju. Pilnsapulcē piedalījās 21 biedrs no 22, t.i., 95% no kopējā biedru skaita. Sapulces dalībnieki izteica pateicību par darbu ilggadējam...
More...

Kopsapulce notiks 09.03.2016.

Ir noslēdzies kārtējais LKĢA atskaites gads. Kā LKĢA veicies kopumā, kas izdarīts, kas būtu jādara nākotnē, to pārrunāsim LKĢA ikgadējā KOPSAPULCĒ, š.g. 09.03., plkst 17.00. Kopsapulces laiks izvēlēts ikmēneša valdes sēdes laikā-otrā mēneša trešdienā. Kopsapulces vieta-Nometņu 62 a, Rīga, krodziņā...
More...