14.10.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)LKĢA dalība LTRK; 2)VZD cenrāža projekts http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40370335; 3)Kadastra un Zemesgrāmatas integrētie pakalpojumi; 4)Atskaite par sertifikācijas darba grupu; 5)Atskaite par ZIP 18.09.2015.sanāksmi; 6)Īsa informācija par edoc; 7)citi...
More...

Aicinājums studēt zemes ierīcību LLU

Latvijas tautsaimniecībā ir pieprasīti speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, īpaši pēdējā laikā. Izmanto iespēju studēt  zemes ierīcību un mērniecību pilna un nepilna laika studijās, jo līdz 24.augustam notiek papildus uzņemšana. Vēl ir brīvas 12...
More...

10.06.2015. valdes sēde

Ikmēneša valdes sēde notiks 10.06.2015., Senču ielā 6, plkst.16.00 Tēmas: Par 11.06.2015. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēdi. Par 16.06.2015. Sertifikācijas grupas sanāksmi. VZD skaidrojuma projekts par skenētajiem dokumentiem. Par LKĢA dalību LRTK . Par Licences darbības laikā pieļauto kļūdu labošanu....
More...

13.05.2015. valdes sēde

13.05.2015. valdes sēdē izskatāmās tēmas: 1)Kadastrālā uzmērīšana kā bizness; 2)Nozares pētījumi, statistika par uzņēmumiem; 3)Sertifikācijas darba grupas atskaite; 4)ZIP noteikumu projekts; 5)Citi...
More...

08.04.2015. valdes sēde

Valdes sēdē izskatītās tēmas: 1)Sertifikācijas darba grupas izveide; 2)09.04.2015. VZD aicina uz  diskusiju par situācijas aktualizāciju uz „ierādīta” plāna pamata; 3)Atskaite par MKP sēdi; 4)Mērniecības likums; 5)citi...
More...

Š.g. 25.februārī MK sadarbības memorandam pievienojās 33 jaunas nevalstiskās organizācijas, t.sk. LMB un LKĢA

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm – NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība. Memorandu parakstījušo organizāciju...
More...

Noskaidroti uzvarētāji LMB rīkotajās zemledus makšķerēšanas sacensībās

2015. gada 21. februārī noslēdzās jau otrās „LMB mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensības”, šoreiz Alūksnes ezerā „Jaunsētās”. Sacensībās piedalījās 16 dalībnieki. Sīkāk skatīt šeit: http://lmb.lv/lmb-mernieku-zemledus-makskeresanas-sacensibas-2015/ Novēlam LMB turpināt labi iesākto tradīciju, pulcinot kopā kolēģus un interesentus, lai kopā noskaidrotu...
More...