LR Valsts kontroles ziņojums

20.02. ir publicēts Valsts kontroles ziņojums “Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?” (turpmāk-ziņojums). LKĢA aicina gan kolēģus, gan pasūtītājus iepazīties ar ziņojumu  un savu viedokli veidot, pamatojoties uz ziņojumu kopumā, nevis uz masu mēdijos un...
More...

Sporta spēles 2017

Latvijas Mērnieku sporta spēles šogad notiks no 18. līdz 20. augustam, Talsu novadā, Kamparkalnā. Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties spēlēm uz e-pastu email hidden; JavaScript is required. Komandām, kas pieteiksies līdz jūlija beigām, būs jāmaksā mazāka dalības maksa (no 100...
More...

LKĢA un LMB iebildumi par MK noteikumu projektiem

15.12.2016. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””(VSS-1215) http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40406830 LKĢA un LMB iebildumu vēstuli skatīt: šeit Tā kā iebildumi netika ņemti vērā, tad otru iebildumu...
More...

14.06.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) Personu datu drošība (lektore Agnese Boboviča). 2) 12.05. 2017.  Darba grupas tikšanās par reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu. 3) 13.05. 2017. tikšanās par Eiropas Zemes atskaites sistēmas jaunāko realizāciju. 4) 01.06. 2017. tikšanās ar Valsts kontroli. 5)...
More...

12.04.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.  ADTI un datu turētāju izcenojumi. 2.  Cenu aptauja datu turētājiem. Krimulda. 3.  09.03.2017. notikusī sanāksme RŪ. 4.  Anduļa Vāvera iesniegums. 5.  Vēstule no SIA “MaksGeo”. 6.  29.03.2017. MKP sanāksmes atskaite. 6.1.  Plānotie MK noteikumu Nr.1019 grozījumi. 6.2.  Par MK...
More...

08.02.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.11.01.2017. valdes sēdes protokola projekta saskaņošana 2.Kopsapulce-laiks, vieta, formāts 3.Turpinājām tēmu par datu turētāju izcenojumiem 4.Pazemes tīklu uzrādīšana topo plānā 5.Pierobežnieku uzaicināšana elektroniski 6. MKP tēmas no LKĢA? 7.07.02.2017. paredzēta LĢIA organizētā darba grupas sanāksme par GP bāzes staciju validāciju, atskaite....
More...

11.01.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Janvāra valdes sēde notika 11.01.2016., Mārupes ielā 20. Tēmas: 1. Valdes sēdes 14.12.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2015. nozares statistikas dati. 3. Datu uzturētāju izcenojumi 4. LKĢA iekšējā kārtība. 5. Par arhīviem. 6. No  iepriekšējās valdes sēdes. Par  ADTI noteikumu 39 un 40 punktu 7. Kopsapulce-formāts, laiks, vieta 8. Nozares pārstāvju apbalvojumi 9. Jauna biedra apstiprināšana...
More...

14.12.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Gada noslēdzošā valdes sēde notika 14.12.2016.,  Mārupes ielā 20. Izskatītās tēmas: 1. 09.11.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2014.g. un 2015.g statistikas apkopojums un LKĢA turpmākā darbība 3. Svešu darbu parakstīšana 4. ADTI darbu kvalitāte 5. LKĢA iekšējā kārtība 6  Atskaite par tēmām no iepriekšējās valdes sēdes (ZIP un kamerālā pārzīmēšana)....
More...