14.01.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

Tikšanās un saruna ar V.Birkava kungu par būvniecības nozari, sertificētiem speciālistiem būvniecībā un šo speciālistu sasaisti ar juridiskām personām (normatīvo aktu bāze būvniecībā) Pašvaldības datu uzturētāju izcenojumi un izpildes termiņi Ēku/būvju uzmērījumu monitorings Nozares ekonomiskā pētījuma iespējamie virzieni Kopsapulce Citi...
More...

11.12.2013. valdes sēdē izskatītās tēmas

Zemes ierīcības (ZI) speciālistu un zemes kadastrālās uzmērīšanas (KU) veicēju sertifikātu apvienošana. Viedokļi un diskusijas. Zemes konsolidācija Zemes pārvaldības likuma projekta izpratnē http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument 02.12.2013. Ministru kabineta komitejas sēdē iekļauts jautājums par KU noteikumu grozījumiem. Atskaite par šo sēdi. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/s/protokols/?protokols=2013-12-02 Citi...
More...

Seminārs Preiļos 20.02.2013., plkst.10.00

LKĢA, sadarbībā ar VZD, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, 20.02.2013. plkst.10.00 rīko izbraukuma bezmaksas semināru Preiļos (Preiļu novada Domes telpās, Raiņa ielā 17 ). Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu...
More...