LKĢA biedru kopsapulce 14.03.2014.

KOPSAPULCE notiks 14.03.2014. Laiks:9-10 Vieta: Līgatnes pilsētas kultūras nams, Spriņģu ielā 4, Līgatnē Darba kārtība: 1)Valdes priekšsēdētāja 2013.g.pārskata ziņojums 2)Revidenta ziņojums 3)Citi jautājumi Pēc LKĢA...
More...

12.03.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

Tikšanās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes vadītāju Diānu Korbi Pilnsapulces kārtība un jautājumi, tai skaitā biedru naudas jautājums. Nozares tirgus analīze Mērniecības konsultatīvās padomes jautājumi (sēde 20.03.2014.) Citi...
More...

Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizācija

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138. 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas...
More...

12.02.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

1.Tikšanās ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p.i. Maiju Bērziņu2.Problēmas ar topo lielu darbu nodošanu Rīgā. Atkārtotas samaksas piemērošana atkārtoti  nododot darbu 3.No iepriekšējās valdes sēdes pārceltās tēmas:3.1 Ēku būvju uzmērījumu monitorings 3.2.Mērniecības datu turētāju izcenojumi 4.Nozares ekonomiskā pētījuma iespējamie virzieni4.1 no VZD iespējamie...
More...

14.01.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

Tikšanās un saruna ar V.Birkava kungu par būvniecības nozari, sertificētiem speciālistiem būvniecībā un šo speciālistu sasaisti ar juridiskām personām (normatīvo aktu bāze būvniecībā) Pašvaldības datu uzturētāju izcenojumi un izpildes termiņi Ēku/būvju uzmērījumu monitorings Nozares ekonomiskā pētījuma iespējamie virzieni Kopsapulce Citi...
More...

11.12.2013. valdes sēdē izskatītās tēmas

Zemes ierīcības (ZI) speciālistu un zemes kadastrālās uzmērīšanas (KU) veicēju sertifikātu apvienošana. Viedokļi un diskusijas. Zemes konsolidācija Zemes pārvaldības likuma projekta izpratnē http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument 02.12.2013. Ministru kabineta komitejas sēdē iekļauts jautājums par KU noteikumu grozījumiem. Atskaite par šo sēdi. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/s/protokols/?protokols=2013-12-02 Citi...
More...

Seminārs Preiļos 20.02.2013., plkst.10.00

LKĢA, sadarbībā ar VZD, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, 20.02.2013. plkst.10.00 rīko izbraukuma bezmaksas semināru Preiļos (Preiļu novada Domes telpās, Raiņa ielā 17 ). Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu...
More...