Pirmā darba grupas sēde notiks 14.11.2018._PAPILDINĀTS

UZMANĪBU-mainīta darba grupas sanāksmes vieta.  Pirmā darba grupas sēde notiks 14.novembrī pl.10.00 Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Dalībnieki drīkst izmantot LVM automašīnu stāvvietu, izņemot caurlaidi pie iebraukšanas. Lai uzsāktu Latvijas mērnieku forumā “Mērniecības nozares politika 2025” iezīmēto problēmu risināšanu, kā arī...
More...

Par LatPos bāzes stacijas “Liepaja1” darbību

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) 2018.gada 22.oktobrī informēja LatPos bāzes staciju lietotājus par to, ka vismaz uz diviem mēnešiem tiks pārtraukta bāzes stacijas “Liepaja 1” darbība, saistībā ar bāzes stacijas atrašanās vietas maiņu. LKĢA sagatavoja un nosūtīja Aģentūras...
More...

valdes sēde 18.10.2018.

Valdes sēdes tēmas: 1.Profesiju standartu aktualizācija; 2.Nozares koncepcija; 3.18.10.2018. VSS pieteikts “Konceptuāls ziņojums “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā”” (VSS-1069); 4.Citi...
More...

Uzaicinājums piedalīties 12.12.2018. sanāksmē

Pirmajā sanāksmē (14.11.2018.), kurā tika apspriests, kā organizēt ziņojuma ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādē’’sagatavošanu, tika nolemts, ka nākošā sanāksme notiks 12.decembrī, plkst.10.00. Tikšanās vieta Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Darba kārtība  otrajai sanāksmei: 1.Darba grupu atskaite par paveikto vēsturiskā apskata...
More...

12.09.2018. valdes sēdes tēmas

1.Nozares koncepcija; 2.Iesāktie darbi; 3.VZD Cenrādis par atkārtotu arhīva pieprasīšanu, koplietošanas servitūta problēmas; 4.Rīgas ADTI problēmas; 5.Mājaslapa, facebook; 6.Publiskās vēstules; 7.Plānotā tikšanās ar LLU; 8.Citi...
More...

08.08.2018. valdes sēdes tēmas.

Valdes sēdes tēmas: 1.Veikto darbu apkopojums 07.2018; 2.Sertifikācijas centrs; 3.Mērniecības likums; 4.Nozares Koncepcija; 5.Reglamentētās profesijas; 6.LGIA ģeodēziskie punkti; 7.Rīgas Ūdens nosacijumi par aku mērīšanu/nemērīšanu; 8.Citi...
More...