Lūdzam piedalīties aptaujā par LKĢA profesionālās pilnveides kursu tēmu apzināšanu

Lai sekmīgi veiktu LKĢA profesionālās pilnveides kursu plānošanu un organizēšanu, ar mērķi nodrošināt ģeodēzijā un mērniecībā sertificēto personu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, lūdzam atbildēt uz zemāk esošajiem jautājumiem par jums interesējošām apmācību tēmām: https://forms.gle/Qy6WAgoFgLPkra4C9 Jautājumu, neskaidrību un ierosinājumu gadījumā, lūdzu rakstīt...
More...

Iespēja atjaunot BENTLEY programmatūras licences

Visiem, kuriem pašlaik ir iegādātas Bentley programmatūras licences un tiem, kuriem kādreiz ir bijis noslēgts Bentley SELECT uzturēšanas līgums, ir iespēja atjaunot savas Bentley licences, nemaksājot papildus par Bentley SELECT līguma atjaunošanu. Sazināties pa tālruni 29101201 vai e-pastā...
More...

LKĢA kopsapulce 2020.

LKĢA kopsapulce plānota 30.oktobrī no plkst. 14.00 līdz 18.00 viesnīcā Port Hotel, Rīgas gatvē 4, Ādažu novadā. Ja valstī tiks noteikts klātienes pasākumu ierobežojums, biedri e-pasta vēstulēs tiks informēti par kopsapulces norises...
More...

Mērniecības un ģeodēzijas nozares pilnveides deklarācija

LKĢA vairākus gadus ir apkopojusi Mērniecības nozares viedokļus par nozares attīstību. Ir notikušas vairākas Mērniecības nozares speciālistu tikšanās, semināri un ir izkristlizējusies skaidra ideja par nākotnes scenārijiem Mērniecības nozares attīstībai. Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās šai procesā! Izstrādāts pamatdokuments Mērniecības...
More...

LKĢA valdes sēde 16.septembrī plkst. 14.00

LKĢA valdes sēde notiks 16.09.2020., plkst.14.00, Ģertrūdes ielā 9 – 19, Rīgā, kā arī tiešsaistē vietnē https://video.failiem.lv/b. Informācija par darba kārtības jautājumiem valdes sēdes locekļiem nosūtīta e-pastā. Lūdzam informēt, ja sēdē vēlaties piedalīties...
More...

Aicinām pieteikties kvalifikācijas celšanas kursiem 05.08.2020. “Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā”

Šoreiz ir iespēja izvēlēties, vai vēlaties kursā piedalīties klātienē, telpās Lāčplēša ielā 37, vai tiešsaistē platformā https://video.failiem.lv. Lūdzam to norādīt pieteikumā, lai varam korekti nokomplektēt grupu, atbilstoši valdības rīkojumiem par pieļaujamo cilvēku skaitu telpā. Pasniedzējs:Arnis Puksts,Mg.sc.soc., Bac.iur,Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists,Latvijas...
More...

Aicinām pieteikties kvalifikācijas celšanas kursiem 23.07.2020. “Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā”

Aicinām 23.07.2020. piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos “Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā” LEKTORI: Ēvalds Ciematnieks, sertificēts mērnieks, stastīs par nozares profesionālajiem specifiskajiem jautājumiem, kuros pilnveidojot sevi, mērnieks spētu izvairīties no iespējamām konfliktsituācijām un uzturēt veiksmīgu komunikāciju ar klientiem un sadarbības...
More...