Uzaicinājums uz otro sanāksmi 12.12.2018.

14.11.2018. sanāksmē tika nolemts, ka nākošā tikšanās notiks 12.decembrī, plkst.10.00. Tikšanās vieta: Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Darba kārtība ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādē’’ otrajai sanāksmei: 1.Darba grupu atskaite par paveikto vēsturiskā apskata sadaļā. Iepazīstina ar secinājumiem un sniedz priekšlikumus...
More...

14.11.2018. darba grupa

14.novembrī notika nozares aktīva tikšanās, ar mērķi radīt ziņojumu ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādei’’. Tikšanās gaitā tika konceptuāli apspriesta kopējā ziņojuma struktūra. Lai varētu sākt strādāt pie priekšlikumiem, ir nepieciešams veikt atskatu nozares vēsturē. Nozares attīstība līdz 2018.gadam tika sadalīta...
More...

Pirmā darba grupas sēde notiks 14.11.2018._PAPILDINĀTS

UZMANĪBU-mainīta darba grupas sanāksmes vieta.  Pirmā darba grupas sēde notiks 14.novembrī pl.10.00 Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Dalībnieki drīkst izmantot LVM automašīnu stāvvietu, izņemot caurlaidi pie iebraukšanas. Lai uzsāktu Latvijas mērnieku forumā “Mērniecības nozares politika 2025” iezīmēto problēmu risināšanu, kā arī...
More...

Par LatPos bāzes stacijas “Liepaja1” darbību

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) 2018.gada 22.oktobrī informēja LatPos bāzes staciju lietotājus par to, ka vismaz uz diviem mēnešiem tiks pārtraukta bāzes stacijas “Liepaja 1” darbība, saistībā ar bāzes stacijas atrašanās vietas maiņu. LKĢA sagatavoja un nosūtīja Aģentūras...
More...

valdes sēde 18.10.2018.

Valdes sēdes tēmas: 1.Profesiju standartu aktualizācija; 2.Nozares koncepcija; 3.18.10.2018. VSS pieteikts “Konceptuāls ziņojums “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā”” (VSS-1069); 4.Citi...
More...

Uzaicinājums piedalīties 12.12.2018. sanāksmē

Pirmajā sanāksmē (14.11.2018.), kurā tika apspriests, kā organizēt ziņojuma ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādē’’sagatavošanu, tika nolemts, ka nākošā sanāksme notiks 12.decembrī, plkst.10.00. Tikšanās vieta Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Darba kārtība  otrajai sanāksmei: 1.Darba grupu atskaite par paveikto vēsturiskā apskata...
More...