LKĢA un LMB sagatavotā atklātā vēstule

2016. gada 7. janvārī darbību ir uzsākusi jaunā Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (turpmāk VMD ĢIS). 2016. gada 7. februārī TV3 raidījumā ‘’Nekā personīga’’ tika pārraidīts sižets, kurš tieši skar mērniecības nozari. Atsaucoties uz problēmu, LKĢA un LMB ir...
More...

10.09.2016.valdes sēdē izskatītās tēmas

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)12.02.2016. starpministriju sanāksme par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”” (VSS-1287). 2)Par Lursoft abonēšanu 3)Meža dienesta jaunā ĢIS sistēma un problēmas 4)Atteikums no...
More...

13.01.2016.valdes sēdes tēmas

Šī gada pirmā valdes sēde notiks 13.01.2016., plkst.16.00, Senču ielā 6, Rīgā. 1)ZIP izstrādes noteikumu projekts. 2)”Rīgas ūdens”cenrādis 3)VZD atteikumi 4)Sporta spēles. 5)Par Atklāto vēstuli Tieslietu ministrijai 6)Kopsapulce.  Formāts, vieta, laiks. 7)Atskaite par LLU zinātnisko konferenci. 8)Citi...
More...

Par LMB apbalvojumu

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka atkal jau gads ir pagājis un ir laiks atcerēties un izvirzīt mūsu – MĒRNIECĪBAS – nozares cilvēkus LMB apbalvojumu saņemšanai. Ierosinājumus par LMB apbalvojumu GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanu iesnieguma formā tiek gaidīti LĪDZ...
More...