Par LMB apbalvojumu

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka atkal jau gads ir pagājis un ir laiks atcerēties un izvirzīt mūsu – MĒRNIECĪBAS – nozares cilvēkus LMB apbalvojumu saņemšanai. Ierosinājumus par LMB apbalvojumu GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanu iesnieguma formā tiek gaidīti LĪDZ...
More...

LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

06.11.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.Sertifikācijas grupas atskaite; 2.Elitas Baklānes-Ansbergas 10.09.2015.vēstule; 3.Vertikālie mērījumi būvju izpildmērījumos; 4.VZD cenrāža projekts; 5.Dalība LTRK aktivitātēs; 6.Sporta spēles; 7.Par KU pārbaudes  programmu; 8.Ceļu izpildmērījumi; 9.LTRK Rīgas nodaļa; 10.Citi...
More...

14.10.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)LKĢA dalība LTRK; 2)VZD cenrāža projekts http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40370335; 3)Kadastra un Zemesgrāmatas integrētie pakalpojumi; 4)Atskaite par sertifikācijas darba grupu; 5)Atskaite par ZIP 18.09.2015.sanāksmi; 6)Īsa informācija par edoc; 7)citi...
More...