Iestāšanās LKĢA

Ja vēlaties veicināt LKĢA attīstību un celt Latvijas mērniecības, ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpisko datu nozares prestižu, kā arī piedalīties LKĢA uzdevumu īstenošanā, aicinām iestāties LKĢA, nosūtot pieteikumu (pieteikuma projekts atrodams šeit) uz e-pastu email hidden; JavaScript is required.

LKĢA var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot pieteikumu. Biedrus uzņem valdes sēdēs, kas notiek vismaz reizi mēnesī.

LKĢA biedra nauda tiek noteikta sekojošā apmērā (atbilstoši LKĢA 2023.gada Biedru sapulcē nolemtajam):

  • uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 10 darbiniekiem – 400 EUR  gadā;
  • uzņēmumiem, kas nodarbina no 11 līdz 20 darbiniekiem – 580 EUR gadā;
  • uzņēmumiem, kas nodarbina 21 un vairāk darbinieku – 820 EUR gadā.

LKĢA biedri – akreditētas izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistu kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē, ir atbrīvotas no biedra naudas iemaksas.