Iestāšanās LKĢA

Ja vēlaties veicināt LKĢA attīstību un celt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozaru prestižu, kā arī piedalīties LKĢA uzdevumu īstenošanā, aicinām iestāties LKĢA, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu email hidden; JavaScript is required.

LKĢA var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot pieteikumu. Biedrus uzņem valdes sēdēs, kas notiek vismaz reizi mēnesī.

LKĢA biedra nauda tiek noteikta sekojošā apmērā:

  • uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 10 darbiniekiem – 300 EUR  gadā (25 EUR mēnesī);
  • uzņēmumiem, kas nodarbina no 11 līdz 20 darbiniekiem – 480 EUR gadā (40.00 EUR mēnesī);
  • uzņēmumiem, kas nodarbina 21 un vairāk darbinieku – 720 EUR gadā (60.00 EUR mēnesī).

LKĢA biedri – akreditētas izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistu kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē, ir atbrīvotas no biedra naudas iemaksas.