Par LKĢA

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) ir mērniecības nozarē strādājošo uzņēmumu apvienība, kuras darbības mērķis ir veicināt mērniecības darba vides sakārtošanu un attīstīt nozari, nodrošinot mērniecības profesionāļu, valsts un pašvaldības iestāžu un klientu veiksmīgu un efektīvu sadarbību.

LKĢA biedri vēlas strādāt sakārtotā profesionālā vidē, par savu darbu saņemot ne tikai finansiālu labumu, bet arī gandarījumu un lepnumu par paveikto, kā arī celt nozares prestižu.

LKĢA galvenie uzdevumi:

  • biedru kopējā viedokļa formēšana; Kartogrāfu un ģeodēzistu interešu pārstāvēšana valsts pārvaldes institūcijās; nozares popularizēšana; sabiedriskās domas veidošana;
  • biedru pārstāvēšana starptautiskā līmenī un kontaktu meklēšana;
  • metodiskās palīdzības sniegšana Latvijas kartogrāfiem un ģeodēzistiem, sniedzot konsultācijas un nodrošinot informācijas apmaiņu, kā arī sekmējot speciālistu sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • biedru sabiedriskās dzīves organizēšana, rīkojot dažādus neformālus pasākumus.

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

Tiesību subjekta veids: Biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008038810
SEPA saņēmēja identifikators: LV62ZZZ40008038810
Reģistrēts: 21.12.1998.
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 73A – 19, Rīga, LV-1009
Vēsturiskie reģistrētie nosaukumi:
Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija