Par veselīgu konkurenci mērniecības nozarē

LKĢA par vienu no savām prioritātēm izvirzījusi veselīgas un normatīviem aktiem atbilstošas konkurences veicināšanu mērniecības nozarē.

2020. gada nogalē parakstīta vienošanās starp LKĢA un Valsts ieņēmumu dienestu ar mērķi mazināt mērniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Šobrīd LKĢA aktīvi strādā pie nozares sakārtošanas likumdošanas jomā, veicot nozares dalībnieku analīzes metodikas izstrādi ar mērķi novērst konkurenci kropļojošu faktoru – nodokļu nomaksas samazināšanu nozarē.  

LKĢA apzinās, ka šāda aktivitāte ir būtiska pārstāvētās nozares ilgtspējībai –  nodrošināt  nozarē iesaistītajiem godīgu konkurenci un pilnvērtīgu sociālo nodrošinājumu, tādejādi ceļot mērnieka aroda prestižu arī jauniešu vidū.