Prezentēs informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli jauniešiem par mērniecības tematiku “Ģeo-Inženieris”

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar atbalstītājiem, šī gada 21.martā, Starptautiskajā Mērnieku dienā, prezentēs informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli par mērniecības tematiku “Ģeo-Inženieris”.  

Spēle izstrādāta sadarbībā ar SIA “Roadgames Latvia” un paredzēta visu Latvijas skolu skolēniem no 8. līdz 12.klasei. Laika posmā no 21.marta līdz 21.septembrim skolēniem būs iespēja spēli “Geo-Inženieris” spēlēt bez maksas, pieprasot kodu e-pastā email hidden; JavaScript is required

Spēles būs pieejamas sešās Latvijas pilsētās – Valmierā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē, Jelgavā un Ventspilī. 

Spēles mērķis ir iepazīstināt un “aizraut” skolēnus ar mērnieka profesiju, iepazīstināt ar tehnoloģijām, kuras izmanto mūsdienu mērnieki, kā arī aicināt izvērtēt iespēju studēt mērniecību.

Nozares ieguvumi no spēles izveides būs zinoši, gudri un ieinteresēti studenti, kuri nākotnē kļūs par kvalificētiem un motivētiem darbiniekiem un uzņēmumu vadītājiem. Kā arī ar spēles palīdzību tiks pilnveidots priekšstats par mērniecības nozari, tās sniegtajiem pakalpojumiem un nākotnes attīstības perspektīvām.

Informācija par spēli “Ģeo-Inženieris” atrodama mājas lapā https://geoinzenieris.mozellosite.com.

Paldies mūsu idejas atbalstītājiem: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Latvijasmernieks.lv”, SIA “Terra Topo”, SIA “GEO Development”, SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”, SIA “Ģeodēzists”, SIA “Ventmetrs”, SIA “Latīpašums – mērniecības birojs”, SIA “Geomatic”.