Profesionālās pilnveides apmācības “Elektroniskie dokumenti un paraksti” 09.03.2023

Apmācību kursā iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu – kas un kā tos reglamentē; kā lietot e-parakstu un kā glabāt e-dokumentus.

Kursa apakštēmas:

Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu un daudzu rakstu autore, „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore Ieva Kalve:

 1. Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” apstākļos – būtiskais mainās!
 2. Papīra vai elektroniskie dokumenti? 
  1. vispārējie reglamentējošie normatīvie akti – pārskats;
  1. praktiskie apsvērumi: drošība, ērtums un izmaksas;
  1. rīcība, ja paralēli pastāv gan papīra, gan elektronisko dokumentu plūsmas.
 3. Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem:
  1. e-paraksts Latvijā un pasaulē, kas ir un kas nav e-paraksts;
  1. e-paraksta nesēju veidi;
  1. e-dokumenta formāta izvēle: .edoc vai .PDF – kad kurš ērtāks;
  1. atsevišķu dokumentu un vairāku dokumentu vienlaicīga e-parakstīšana, e-parakstīšanas rīku salīdzinājums;
  1. vairāki e-paraksti vienā dokumentā (ietverot koplietošanu).
 4. Ieskats e-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principos:
  1. e-dokumentu glabāšana – drošība un pieejamība;
  1. glabāšana dažādos nesējos, atbildība.

Ieguvumi:

 • Paplašināts priekšstats par e-dokumentiem;
 • Zināšanas par e-paraksta izmantošanas iespējām un ieguvumiem;
 • Priekšstats par e-dokumentu glabāšanu un arhivēšanu

Vieta/laiks:       Attālināti, izmantojot platformu MS Teams, 2023. gada 9.martā, plkst. 9.00. 

Lai pieslēgtos semināram, saite tiks nosūtīta uz jūsu norādītajiem e-pastiem kursu dienā.

Ilgums:             4 (četras) stundas.

Maksa:             EUR 80,00 vienam dalībniekam

50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Mērnieku biedrības biedriem. 

Pasniedzējs:      Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve , docente, vairāku grāmatu un rakstu autore, „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata” vadošā autore.

Prasības apliecības  un materiālu saņemšanai: 

Sniegtas atbildes uz pašpārbaudes jautājumiem kursa beigās;

Visa kura laikā jābūt ieslēgtai web kamerai. 

Seminārs atbilst 3 akadēmiskajām stundām ĢD, ZKU un ZI sertifikāta veidam.

Semināram iespējams  pieteikties līdz 2023. gada 8.martam (ieskaitot). 

Papildus informācija par organizatoriskiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: email hidden; JavaScript is required