Profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”

14.decembrī visus interesentus aicinām apmeklēt LKĢA organizētās profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”.

Apmācības vadīs profesore, finanšu konsultante Dr.oec. Vita Zariņa. Apmācību laikā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par izmaksu veidiem, to ietekmi uz darbības rezultātu; pašizmaksu kalkulācijas metodēm; finanšu plānošanu: naudas plūsmas plānu un peļņas vai zaudējumu plānu; darbības efektivitātes novērtējumu (likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja).

Ņemot vērā, ka apmācību kurss tiek sagatavots pēc LKĢA pasūtījuma, kursu dalībniekiem ir iespēja pieteikt sev interesējošās tēmas.

Maksa par apmācībām EUR 90,00 vienam dalībniekam (50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Mērnieku biedrības biedriem). 

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā vai e-pastā: email hidden; JavaScript is required