Profesionālās pilnveides apmācību kursi maijā

3.maijā iespējams apmeklēt apmācību kursu “LIDAR datu apstrāde un izmantošana ar Bentley palīgprogrammām”, kura ietvaros būs iespēja gūt praktiskas iemaņas par LIDAR datu apstrādi un to pielietojumu, izmantojot  Bentley palīgprogrammas. 

 • Telpisko datu produktu izmantošana:
  • 3D punktu mākonis (POD, E57,LAS,LAZ*),
  • SIA “Mikrokods” izstrādātās palīgprogrammas LIDAR datu apstrādei,
  • 3D virsma (Terrain Model), LandXML,
  • Ortofoto, – WMS karšu servisi un Bing Maps, 
 • 3D lāzerskenēšanas punktu LAZ/LAS mākoņa konvertēšana uz Bentley POD formātu ar Bentley Pointools PODcreator izmantošanai v8i versijās.
 • Kombinēto metožu izmantošana ADTI topogrāfisko datu iegūšanai.

Pasniedzējs: Oto Lukss, SIA “Mikrokods”; Bentley Institute sertificēts apmācību vadītājs. 

Kursa pilns apraksts un pieteikšanās šeit.

19.maijā būs iespēja papildināt savas zināšanas apmācību kursā “Ģeodēzisko darbu plānošana būvlaukumā” gan par organizatoriskajiem jautājumiem būvlaukumā, gan starptautisko praksi un normatīvo bāzi, gan praktiskajiem aspektiem.

Kursa apakštēmas:

 • Aktualitātes starptautiskajā praksē par ģeodēzisko darbu izpildi būvlaukumos.
 • Ģeodēzisko darbu izpildi reglamentējošo normatīvu bāze.
 • Praktiskie sagatavošanās darbi ģeodēzisko darbu veikšanai (apskatot lielus projektus, ar nelielu atkāpi uz maziem objektiem):
  • rasējumu pieprasīšana, 
  • rasējumu izvērtēšana, 
  • objekta piesaistu izvērtēšana, 
  • mēroga koeficienta pārrēķina punkta izvēle (daži dažādi piemēri), 
  • būvobjekta koordinātu sistēmas orientācijas izvēle, 
  • objekta vizītes ieplānošana pirms mērījumiem.

Pasniedzēji: Māris Kaļinka, RTU un Edgars Pinkovskis, SIA “GEOMATIC”

! Apmācību kurss norisināsies gan klātienē, gan attālināti!

Kursa pilns apraksts un pieteikšanās šeit.

Savukārt, 28.maijā plānots profesionālās pilnveides apmācību kurss “Fizisko personu datu apstrādes organizēšana mērniecības procesā“, kura laikā būs iespēja gūt priekšstatu par fizisko personu datu apstrādes organizēšanu mērniecības procesā un obligātajiem pienākumiem personu datu apstrādē.

Kursa apakštēmas:

 • kā patstāvīgi veikt novērtējumu vai datu aizsardzība ir organizēta atbilstoši regulas prasībām;
 • kam pievērst uzmanību un kā rīkoties, ja tiek konstatēta neatbilstība.

Pasniedzējs: Mg.sc.soc., bak.iur. Arnis Puksts, Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs.

Kursa pilns apraksts un pieteikšanās šeit.