Aizvadītas Mērnieku Atpūtas spēles 2023

Lai veicinātu mērnieku neformālo saskarsmi un savstarpējo sadarbību, kā arī pārrunātu nozarē aktuālus jautājumus, 21.jūlijā norisinājās Mērnieku Atpūtas spēles 2023, kuras organizēja Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija.  Spēlēs piedalījās 8 komandas. Spēles iesākās Jēkabpils pilsētā, kur komandas izspēlēja informatīvi izglītojošu...
More...

Aizritējis praktiskais apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”

20.jūlijā, Jēkabpils novada Kūku pagasta kempingā “Ezerkrasti”, organizējām praktisko apmācību kursu “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”.  Apmācību kursa laikā tika apskatīta zemes kadastrālajā uzmērīšanā nepieciešamo datu iegūšana, apstrāde un noformēšana atbilstoši spēkā esošajiem un plānotajiem normatīvajiem aktiem.   Apmācību dalībnieki...
More...

Mērnieku Atpūtas spēles 2023

Šogad Mērnieku Atpūtas spēles organizē Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija. Lai Mērnieku Atpūtas spēlēm radītu pievienoto vērtību, to ietvaros tiek organizēts apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”, kas sastāv no praktiskās daļas (20.jūlijā) un paneļdiskusijas (21.jūlijā). Iespējams piedalīties tikai...
More...

Prezentēs informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli jauniešiem par mērniecības tematiku “Ģeo-Inženieris”

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar atbalstītājiem, šī gada 21.martā, Starptautiskajā Mērnieku dienā, prezentēs informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli par mērniecības tematiku “Ģeo-Inženieris”.   Spēle izstrādāta sadarbībā ar SIA “Roadgames Latvia” un paredzēta visu Latvijas skolu skolēniem no 8. līdz...
More...

Seminārs “Dokumentu e-iespēju izmantošana” 13.01.2023

LKĢA organizētais seminārs sniegs priekšstatu par dokumentu pārvaldības organizēšanu laikā, kad e-paraksts un e-dokuments kļuvis par mūsu ikdienu.  Kursa apakštēmas: Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu un daudzu rakstu autore, „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore Ieva Kalve:...
More...