LKĢA aprīļa valdes sēde

2022.gada 20.aprīlī, MS Teams platformā, norisinājās LKĢA valdes aprīļa sēde un tajā tika izskatīti sekojoši jautājumi: uzņemts jauns asociētais biedrs – Daugavpils Būvniecības tehnikums. Savstarpējās sadarbības rezultātā plānots pilnveidot tehnikuma studiju programmas, t.sk. nodrošināt prakses vietas studentiem. Nolemts turpmāk normatīvo...
More...

Profesionālās pilnveides apmācību kursi maijā

3.maijā iespējams apmeklēt apmācību kursu “LIDAR datu apstrāde un izmantošana ar Bentley palīgprogrammām”, kura ietvaros būs iespēja gūt praktiskas iemaņas par LIDAR datu apstrādi un to pielietojumu, izmantojot  Bentley palīgprogrammas.  Telpisko datu produktu izmantošana: 3D punktu mākonis (POD, E57,LAS,LAZ*), SIA...
More...

Ēnu diena 2022 mērniecībā

Aprīļa sākumā aizvadīta Ēnu diena, kurā šogad jauniešiem bija iespēja ēnot mērniekus un iepazīties ar mērnieka ikdienas pienākumiem. Ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru SIA “Latvijasmērnieks.lv”, SIA “PARNAS, Kompānija Pro” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes atbalstu kopā tika piedāvātas 17...
More...

LKĢA piedalās izstādē “Skola 2022”

Nedēļas nogalē no 11. līdz 13.martam, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija piedalījās izstādē “Skola 2022”, Ķīpsalas izstāžu zālē.  LKĢA stendā interesentiem bija iespēja uzzināt par iespējām apgūt mērnieka profesiju, kā arī aprunāties ar studentiem, kuri studē mērniecību. Pēc aptuvenām aplēsēm,...
More...

Apmācību kurss “BEZPILOTA GAISA KUĢU (DRONU) LIETOŠANAS PAMATPRINCIPI UN TO PIELIETOŠANA MĒRNIECĪBĀ”

LKĢA, sadarbībā ar LMT Dronu centru, 2022.gada 8.februārī rīko profesionālās pilnveides apmācības par normatīvo regulējumu dronu lidojumu veikšanai un praktiskas zināšanas par dronu un to lidojumu tehniskajiem aspektiem. Kursa apakštēmas: Normatīvais regulējums, kas regulē bezpilota gaisa kuģus un to lidojumus. Pilota reģistrēšanās kārtība,...
More...

Apmācību kurss “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”

2022.gada 19.janvārī LKĢA organizē profesionālās pilnveides apmācības “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”  Apmācību kursa pirmajā daļā, Dr.oec., Mg.paed., RSU docentes Ievas Kalves vadībā būs iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu. Savukārt, kursa otrajā daļā VZD pārstāve VZD...
More...

Profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”

14.decembrī visus interesentus aicinām apmeklēt LKĢA organizētās profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”. Apmācības vadīs profesore, finanšu konsultante Dr.oec. Vita Zariņa. Apmācību laikā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par izmaksu veidiem, to ietekmi uz darbības rezultātu; pašizmaksu kalkulācijas...
More...