11.12.2013. valdes sēdē izskatītās tēmas

Zemes ierīcības (ZI) speciālistu un zemes kadastrālās uzmērīšanas (KU) veicēju sertifikātu apvienošana. Viedokļi un diskusijas. Zemes konsolidācija Zemes pārvaldības likuma projekta izpratnē http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument 02.12.2013. Ministru kabineta komitejas sēdē iekļauts jautājums par KU noteikumu grozījumiem. Atskaite par šo sēdi. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/s/protokols/?protokols=2013-12-02 Citi...
More...