12.09.2018. valdes sēdes tēmas

1.Nozares koncepcija; 2.Iesāktie darbi; 3.VZD Cenrādis par atkārtotu arhīva pieprasīšanu, koplietošanas servitūta problēmas; 4.Rīgas ADTI problēmas; 5.Mājaslapa, facebook; 6.Publiskās vēstules; 7.Plānotā tikšanās ar LLU; 8.Citi...
More...