09.11.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) 28.09.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana. 2)Tikšanās ar LVRTC pārstāvi Romānu Višņakovu. 3)Mk noteikumi Nr.505″Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. ZIP saskaņošanas kārtība. 4)Diskusija par TRIMBLE VRS statusu Latvijā. 5)Kadastra kartes informācija būvprojektos. 6)VZD arhīva digitalizācija. 7)Citi...
More...