LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

06.11.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.Sertifikācijas grupas atskaite; 2.Elitas Baklānes-Ansbergas 10.09.2015.vēstule; 3.Vertikālie mērījumi būvju izpildmērījumos; 4.VZD cenrāža projekts; 5.Dalība LTRK aktivitātēs; 6.Sporta spēles; 7.Par KU pārbaudes  programmu; 8.Ceļu izpildmērījumi; 9.LTRK Rīgas nodaļa; 10.Citi...
More...