14.12.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Gada noslēdzošā valdes sēde notika 14.12.2016.,  Mārupes ielā 20. Izskatītās tēmas: 1. 09.11.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2014.g. un 2015.g statistikas apkopojums un LKĢA turpmākā darbība 3. Svešu darbu parakstīšana 4. ADTI darbu kvalitāte 5. LKĢA iekšējā kārtība 6  Atskaite par tēmām no iepriekšējās valdes sēdes (ZIP un kamerālā pārzīmēšana)....
More...

2016.gada 16.decembrī notiks promocijas darba aizstāvēšana ģeodēzijā.

Promocijas darbu “Augstas precizitātes tehnoloģiju pielietojuma novērtējums zemes garozas kustību novērojumiem Latvijā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai 2016. gada 16. decembrī plkst. 14.15 Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 213. auditorijā aizstāvēs Diāna Haritonova. Darbs izstrādāts Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedrā. Sīkāk skatīt:...
More...