Kopsapulce notiks 09.03.2016.

Ir noslēdzies kārtējais LKĢA atskaites gads. Kā LKĢA veicies kopumā, kas izdarīts, kas būtu jādara nākotnē, to pārrunāsim LKĢA ikgadējā KOPSAPULCĒ, š.g. 09.03., plkst 17.00. Kopsapulces laiks izvēlēts ikmēneša valdes sēdes laikā-otrā mēneša trešdienā. Kopsapulces vieta-Nometņu 62 a, Rīga, krodziņā...
More...

LKĢA un LMB sagatavotā atklātā vēstule

2016. gada 7. janvārī darbību ir uzsākusi jaunā Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (turpmāk VMD ĢIS). 2016. gada 7. februārī TV3 raidījumā ‘’Nekā personīga’’ tika pārraidīts sižets, kurš tieši skar mērniecības nozari. Atsaucoties uz problēmu, LKĢA un LMB ir...
More...

10.09.2016.valdes sēdē izskatītās tēmas

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)12.02.2016. starpministriju sanāksme par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”” (VSS-1287). 2)Par Lursoft abonēšanu 3)Meža dienesta jaunā ĢIS sistēma un problēmas 4)Atteikums no...
More...