Grozījumi normatīvajos aktos

Janvārī ir stājušies spēkā normatīvo aktu grozījumi: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, skatīt šeit Konsolidētie noteikumi, skatīt šeit Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, skatīt...
More...