12.04.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.  ADTI un datu turētāju izcenojumi. 2.  Cenu aptauja datu turētājiem. Krimulda. 3.  09.03.2017. notikusī sanāksme RŪ. 4.  Anduļa Vāvera iesniegums. 5.  Vēstule no SIA “MaksGeo”. 6.  29.03.2017. MKP sanāksmes atskaite. 6.1.  Plānotie MK noteikumu Nr.1019 grozījumi. 6.2.  Par MK...
More...