Mērniecības darbu veikšanai nepieciešamo datu pieprasīšanas kārtība jaunizveidotajos novados

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā šī gada 1.jūlijā, LKĢA lūdza jaunizveidotajām pašvaldībām  sniegt informāciju par:  ADTI aprites kārtību (informācijas pieprasīšana un reģistrēšana u.tml.); apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtību; sarkano līniju u.c. datu pieprasīšanas kārtību mērniecības un projektēšanas darbu veikšanai;...
More...