14.01.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

Tikšanās un saruna ar V.Birkava kungu par būvniecības nozari, sertificētiem speciālistiem būvniecībā un šo speciālistu sasaisti ar juridiskām personām (normatīvo aktu bāze būvniecībā) Pašvaldības datu uzturētāju izcenojumi un izpildes termiņi Ēku/būvju uzmērījumu monitorings Nozares ekonomiskā pētījuma iespējamie virzieni Kopsapulce Citi...
More...